Artikels

echte ridders

Er zijn nog echte ridders!

Oudenaarde • De Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders - kort OSJ - is een internationale oecumenische gemeenschap van gemotiveerde christenen. Zij zijn door hun gelofteaflegging  toegetreden tot deze Orde en hebben daarbij de verplichtingen op zich genomen die de Orde vraagt.

 

De Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, genoemd naar haar patroonheilige Johannes De Doper, heeft een dubbele zending die gebald verwoord is in haar wapenspreuk: “Pro Fide, Pro Utilitate Hominum”, wat betekent, ‘voor het geloof en het welzijn van de medemens’.
Zij verwacht van haar ridders en ridderdames te leven vanuit een geloofsovertuiging ten dienste van de medemens.

De Ridders van vandaag treden zo in het voetspoor van al die Ridders die zich vroeger vanuit hun christelijk ideaal hebben ingezet voor armen, zieken en noodlijdenden.    

Eénmaal per jaar worden een aantal mensen voorgedragen als Ridder. Op zondag 19 juni zal deze plechtigheid uitzonderlijk plaatsvinden in de prachtige kerk van Pamele te Oudenaarde.

Echte Ridders, echte waarden

Uiteraard kan niet elke nood uit de wereld geholpen worden, maar elk klein gebaar kan van grote betekenis zijn voor een medemens. Via twee vzw’s, ‘OSJ-Op de bres’ voor binnenlandse steunprojecten en ‘OSJ-Steunfonds’ voor buitenlandse caritatieve projecten, helpen OSJ-ridders medemensen in nood. Op deze manier willen zij op een eigentijdse en concrete manier gestalte geven aan de christelijke boodschap van naastenliefde.

Een geschiedenis van 900 jaar

Reeds vanaf de zesde – zevende eeuw is er sprake van pelgrims die naar Jeruzalem trokken om de Heilige plaatsen waar Jezus geleefd heeft en gestorven is, te bezoeken. Al snel werd er een hospitium ingericht om zieke en gewonde pelgrims te verzorgen. Dit hospitium werd een hospitaal dat de naam droeg van Johannes de Doper.

Oorspronkelijk waren het mensen, die wij nu als “monniken” zouden benoemen – die de pelgrims onderdak verleenden en verzorgden. Gezien de gewelddadigheden onderweg moesten de pelgrims meer en meer beschermd worden. Zodoende evolueerden de “monniken” tot ridders. Vandaar de naam Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders, met Johannes de Doper als patroonheilige.

Pausen, Tsaren en Koningen

In 1113 werd de Orde door paus Pascalis II erkend. Na de val van Jeruzalem en Akko in 1291 werden de ridders verdreven naar Cyprus en Rhodos. In 1530 schenkt Keizer Karel V Malta aan OSJ en Valetta wordt de hoofdzetel.
Toen Napoleon in 1798 Malta bezette, moesten de ridders het eiland verlaten met achterlating van al hun bezittingen. Paus Pius VII verzamelde naderhand een deel van de ridders rond zich en stichtte in 1803 een pauselijke katholieke Orde, die later omgevormd werd tot ‘de Soevereine Militaire Orde van Malta’, afgekort SMOM.
Een andere deel van de Orde ging in op het aanbod van Tsaar Paul I van Rusland om zich onder zijn bescherming te plaatsen. Koning Peter II van Joegoslavië zette deze Oecumenische Orde verder, verleende zijn goedkeuring en gaf ze in 1964 een nieuwe constitutie.

OSJ in Vlaanderen en Oudenaarde

De Orde van Sint-Jan telt wereldwijd ongeveer 1.000 leden, waarvan 160 leden in het Prioraat van de Lage Landen, dat samengesteld is uit vijf commanderijen. In de commanderij Vlaanderen is Oudenaarde sterk vertegenwoordigd.

De Hospitaalridders zijn actief op de achtergrond. Maar éénmaal per jaar treden zij feestelijk naar buiten bij de opname van nieuwe ridders en ridderdames volgens een vastgelegd protocol.

Mannen én vrouwen, worden voorgedragen en kunnen gedurende een jaar kennismaken met de Orde om nadien een definitieve keuze tot toetreding te maken. Dit jaar vindt het Sint-Jansfeest plaats in Oudenaarde. Een stukje geschiedenis van vroeger, met een diepe betekenis, wordt vandaag zo levendig verdergezet. 

Info:

Zondag 19 juni vanaf 11.00 uur
O.L.V. Geboortekerk van Pamele - Oudenaarde

Toegevoegd op 01.06.2022

Categorie: Cultuur

Auteur: Frederic de Vos

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)491 25 99 62 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe 
Spilthoorestraat 67 - 9770 Kruisem