Artikels

Kunst & Erfgoed in Ronse

Kunst & Erfgoed in Ronse

Ronse • Cultuur als sector zit door de Coronacrisis in de hoek waar de klappen vallen. Daarom kiest Ronse in de zomer van 2020 voluit om kunst en erfgoed in de kijker te plaatsen. Met een kunstparcours verbonden aan ‘Salon des artistes’ en de openluchttentoonstelling ‘Alle rechte lijnen zijn gebogen’ werd beeldende en hedendaagse kunst verbonden aan het vele erfgoed dat de stad Ronse rijk is. Randeevoe sprak met Peter Cooreman, de bezieler van ‘Salon des artistes’ en met Jan Leconte, medecurator van ‘Alle Rechte Lijnen Zijn Gebogen’. 

Op het moment dat dit artikel gepubliceerd zal worden, zal het salon reeds de deuren gesloten hebben. ‘Salon des artistes’ liep de hele zomer, van 5 juli tot 30 augustus, wat uitzonderlijk is. Het loont de moeite om de bezieler, Peter Cooreman, aan het woord te laten omtrent het concept en de keuze voor Ronse. 

“Met ‘Salon des artistes’ willen we een platform creëren waarop kunstenaars en kunstliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en in dialoog gaan over beeldende kunst. Kunstenaars krijgen de kans om nieuw werk te tonen en dit kan op zijn beurt gekocht worden door geïnteresseerden. 

De curatoren verbonden met de salons zijn van verschillende leeftijd en komen uit diverse regio’s van het land. Zo waken we over de verscheidenheid in stijlen. Zowel kunstenaars verbonden aan een galerie als kunstenaars die nog op zoek zijn naar representatie komen aan bod. Zo willen we creativiteit van bij ons promoten.” 

Het eerste salon vond plaats in februari in Gevaertsdreef 1 te Oudenaarde en het tweede was gepland voor maart te Antwerpen, tot COVID-19 een stokje in de wielen kwam steken.

“Oorspronkelijk was het de bedoeling om vijf keer per jaar een dergelijk evenement te organiseren. De salons vormen eigenlijk een onderdeel van een drieledig project. Ik ben vorig jaar begonnen met een eenmanszaak rond ‘Kunstmagazine’, een tijdschrift verkrijgbaar op abonnementsbasis dat kunstliefhebbers op een laagdrempelige manier laat kennismaken met kunstenaars van bij ons. Dit magazine heeft ook een tweede - online - luik, ‘kunstmagazine.net’, dat nog verder uitgebouwd moet worden. Als derde pijler zijn er de salons, gericht op de effectieve ontmoeting tussen beide partijen.”

Hoe kwam u in Ronse terecht ? 

“Door een annulering die verband hield met de Coronacrisis moest ik samen met mijn team snel naar een oplossing zoeken voor deze zomer. We hadden nog 14 dagen om iets te organiseren. Met dank aan enkele vrienden die woonachtig zijn in en rond Ronse kwam deze mooie stad in de kijker. 

Anke Vandemeulebroeke van KNAP architecten uit Ronse (het bureau dat ook verantwoordelijk is voor de scenografie van het salon) wees me op de beschikbaarheid van het oude zwembad en zelf ben ik naar het stadsbestuur gestapt om te informeren rond het oude postgebouw. Uiteindelijk hebben we voor beide locaties een “ja” gekregen. Op die manier hebben we toch een mooi kunstparcours kunnen samenstellen dat kunstenaars van bij ons kansen geeft, het mooie patrimonium van Ronse in de kijker plaatst en aansluit bij de reeds lopende tentoonstelling ‘Alle Rechte Lijnen Zijn Gebogen’. Een winwin voor alle betrokkenen eigenlijk. 

Kijk, wat mij betreft, is Ronse een slapende reus. Een prachtige stad die langzaam maar zeker terug de fierheid van vroeger terugvindt en komaf maakt met zijn kwalijke reputatie.”

We horen het de man graag zeggen. Hoewel eerder toevallig, sloot ‘Salon des artistes’ inderdaad goed aan bij de reeds lopende openluchttentoonstelling met de prachtige titel ‘Alle Rechte Lijnen Zijn Gebogen’ die nog tot 27 september loopt. 

Ook hier gaat erfgoed in dialoog met kunst, weliswaar vanuit een totaal ander vertrekpunt, maar de uitleg hiervoor laten we graag over aan Jan Leconte. 

“Eigenlijk is de titel afkomstig van mijn medecurator Yolande De Bontridder en houdt deze verband met de sierlijke bogen in de architecturale stijl van Art Nouveau. Zij had al het plan opgevat om een openluchtexpositie in de villa Carpentier te organiseren. 

Via kunstenares Tinka Pittoors kwamen Yolande en ik in contact met elkaar en nodigde ik haar uit om naar het textielfestival in CC De Ververij te komen kijken. Vanuit deze inspirerende ontmoeting besloten we de handen in elkaar te slaan, waarbij ik dan het luik van CC De Ververij zou cureren. Zo zijn we tot een openluchttentoonstelling rond hedendaagse kunst gekomen die plaats vindt op locaties die verweven zijn met de (textiel)geschiedenis van de stad. 

Eerst en vooral, Villa Carpentier, ontworpen door Victor Horta in opdracht van de gelijknamige textielbaron ten westen van de stad en dan ten tweede de site van CC De Ververij richting het oosten die architecturaal haar wortels vindt in de textielgeschiedenis van Ronse, met de stad zelf als connectie tussen de twee locaties. 

De stad met zijn Art Deco huizen, met zijn gerenoveerde oude stadsdeel De Vrijheid, maar ook met de crypte onder de Sint-Hermesbasiliek die uniek is in West-Europa. Ook de derde locatie vormt die connectie tussen verleden en heden. 

Waar Yolande en Jennifer (Plasman, nvdr.) eerder kozen voor het organische en meanderende aansluitend bij het park aan de villa, heb ik eerder gekozen voor de strakke lijnen verbonden met de architectuur van het cultureel centrum wat de gelaagdheid van de tentoonstelling ten goede komt. 

Ronse heeft deze zomer ontegensprekelijk een interessant en kwaliteitsvol kunstenparcours te bieden, dat ondersteunend is voor de kunstenaars en de cultuursector. En juist vanuit die kwaliteit ook andere sectoren, verbonden met het toerisme, een duwtje in de rug kan geven.”


MEER INFO

www.salondesartistes.be
www.kunstmagazine.net
www.ontdekronse.be/nl/nieuws/expo-alle-rechte-lijnen-zijn-gebogen

Toegevoegd op 28.08.2020

Categorie: Cultuur

Auteur: Maarten D’Hoop

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)491 25 99 62 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe 
Spilthoorestraat 67 - 9770 Kruisem