Artikels

Voorjaarsbloeiers in het Muziekbos

Voorjaarsbloeiers spotten in het Muziekbos

Ronse • De lente is in het land en dat is het moment bij uitstek om de eerste voorjaarsbloeiers te bewonderen in onze Vlaamse Ardennen ! Natuurpunt Ronse organiseert op 17 april een gegidste wandeling in het Muziekbos en het Sint-Pietersbos. Recent kwamen deze bossen nog in het nieuws toen ze genoemd werden als onderdeel van een mogelijk tracé voor de doortrekking van de N60… Reden te meer voor Randeevoe om Johan Glibert van Natuurpunt Ronse op te bellen.

De voorjaarsbloeiers trekken elk jaar veel publiek naar de Vlaamse bossen en door corona neemt het aantal wandelaars enkel maar toe. Natuurpunt Ronse combineert normaal gezien een gegidste wandeling met een kaasavond om fondsen te werven, maar deze kan door de regeringsmaatregelen niet doorgaan. 

Johan : “Deze fondsen dienen om onze reservaten te beheren en iets extra te doen voor onze vrijwilligers. Het is nu het tweede jaar op rij dat de kaasavond niet kan doorgaan. Niettemin, als mensen ons willen steunen, kunnen ze nog altijd een storting doen voor de natuurreservaten Ronse. Meer informatie vind je op onze website.De wandeling blijft echter gratis.” 

Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen de mensen de keuze krijgen tussen twee wandelingen, beide begeleid door een gids. 

Johan : “De eerste wandeling zet het Muziekbos in het voetlicht en focust op de voorjaarsbloeiers zoals boshyacinten, muskuskruit, bosanemonen, enz. 

De tweede wandeling richt zich meer op het Sint-Pietersbos en brengt de verhalen achter de bomen en de planten. Bijvoorbeeld, de term ‘Boekzitting’ verwijst naar de plaats waar recht gesproken werd en komt etymologisch van de beuk. 

De sleutelbloem is nóg zo’n voorbeeld. Volgens de overlevering zou Sint-Pieter onder deze bloem de sleutel tot de hemelpoort verbergen. Deze en andere verhalen krijgt het publiek te horen. Inschrijven kan tot de dag voor de wandelingen, dus late beslissers zijn ook welkom !”

De doortrekking van de N60 te Ronse is al een lang aanslepend en moeilijk dossier. 

Onlangs werd ruchtbaarheid gegeven aan een mogelijk tracé dat langs het Muziekbos zou passeren. Prompt werd een actiegroep opgericht die deze piste van tafel wil vegen. Ook Natuurpunt Ronse is hier fel
tegen gekant.

Johan : “Vanzelfsprekend vind ik dat een spijtige zaak. Het Muziekbos is een heel oud bos met een heel specifieke waterhuishouding waaraan zeldzame diersoorten verbonden zijn. Voor het Sint-Pietersbos geldt hetzelfde. Bepaalde uitzonderlijke vlindersoorten zijn immers verbonden aan oude bossen. 

Ook eventuele compensatie door het aanplanten van nieuw bos is problematisch. Nieuwe bossen kunnen onmogelijk dezelfde diversiteit huisvesten en, wat meer is, ze dempen ook de temperatuur niet in dezelfde mate. 

We hebben natuurlijk begrip voor de nood aan ontsluiting, maar er is al zo veel milieuschade. Een herwaardering van het goederentransport per spoor zou een oplossing kunnen bieden. Op die manier zou men al veel zwaar vervoer kunnen elimineren. Er zijn al meer dan voldoende wegen in Vlaanderen.”


Meer info 

  • Gratis, maar vooraf in te schrijven.
  • Te voorzien : aangepast schoeisel en lange broek (tegen bramen en teken). 
  • Kinderen welkom, het parcours is evenwel niet geschikt voor kinderwagens.


Contact 
 johan.glibert@gmail.com
0477 51 94 19
Natuurpunt Ronse

Toegevoegd op 29.03.2021

Categorie: Event

Auteur: Maarten D’Hoop

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)491 25 99 62 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe 
Spilthoorestraat 67 - 9770 Kruisem