Artikels

Enclusa Trail

ERFGOED OP DE HEUVELS

Ronse • Aan stenen en plaatsen kleven verhalen van mensen, kleine geschiedenissen die snel slijten onder het knagen van de tijd. Elke maand brengen we een petite histoire om dit eroderen te vertragen, om te her-inneren. Deze maand focussen we op de parels op de flank van de Kruisberg in Ronse: Villa Madonna en kasteel De Malander.  Wat aanvankelijk een artikel moest worden over de erfgoedkundige waarde van Villa Madonna waaierde na een gesprek met architect Bart Demeester al snel uit naar de stempels die bouwheren drukken op een stad, de Romantiek en de verschillende manieren om met erfgoed om te gaan.  

Als je langs de Kruisstraat Ronse verlaat, prijken nog altijd twee getuigen van de gloriedagen van onze stad eind 19e, begin 20e eeuw. Aan de linkerkant zie je eerst  Villa Madonna en vervolgens wat hoger kasteel De Malander, beide van de hand van architect Modeste De Noyette. “De Noyette was een leerling van A. Pauli, stadarchitect van Gent midden 19e eeuw. Pauli was bedreven in de verschillende neostijlen die toen opgang maakten. De Noyette werd natuurlijk beïnvloed door zijn leermeester. Aan de bouw van de nieuwe Sint-Martinuskerk (1896, neogotiek) en vervolgens kasteel De Malander (1900, vooral neoclassicisme) valt deze schatplichtigheid af te lezen. De Noyette overtrof zichzelf met de bouw van Villa Madonna (1907) in een eclectische stijl die verschillende stijlen, waaronder ook art nouveau, wist te verenigen in een geheel dat meer is dan de som van de delen. De Noyette was op zijn beurt de mentor van Albert Massez, een architect die in de eerste helft van de 20e eeuw zijn stempel op Ronse zou drukken.”

Maar we dwalen af. Terug naar de Kruissies. “Het laatste kwart van de 19e eeuw kende Ronse een enorme industriële bloei, maar met die groei nam ook de geur- en de lawaaihinder toe. De gegoede burgerij liet paviljoenen optrekken op de heuvels om op zonnige dagen de vervuilde binnenstad te ontvluchtten, een ‘petite Suisse’ voor wie het zich kon permitteren. De uiteindelijke Villa Madonna werd rond het oorspronkelijke paviljoen gebouwd. In volle industriële revolutie betekende dit een romantische zucht naar een imaginair Middeleeuwen: de afgebeelde jachttaferelen in het interieur, de ‘Greenman’ verwerkt in de gevel die de cyclus van leven, dood en wedergeboorte symboliseert  en de typische Engelse landschapstuin getuigen hier allen van.”

Villa Madonna staat nu te koop, maar naast privébezit zijn er nog andere pistes mogelijk. “Als ik mag dromen, zie ik het kasteel, de villa en het Malanderpark als een geheel. Het zou een unieke erfgoedsite kunnen vormen. Het kasteel als hotel en de villa als museum/cultuurhuis via een voetgangersbrug verbonden met het park. Los daarvan: denk ook eens wat een dergelijke site zou kunnen betekenen voor de passage van de Ronde van Vlaanderen...” Ik zie het alvast voor me. 

Toegevoegd op 29.01.2018

Categorie: Historie

Auteur: Maarten D'Hoop

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse