Artikels

Zonaal Veiligheidsplan

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN

Ronse • De politie van Ronse is gestart met de voorbereiding van haar ‘Zonaal Veiligheidsplan’ (ZVP) voor de periode 2020-2025. In dit plan worden in overleg met de burgemeester, justitie en de federale politie de prioriteiten vastgelegd waaraan deze politiezone extra aandacht zal geven. Wat dit omvat, vernemen we van de korpschef van de politiezone Ronse, Patrick Boel.

Eerst en vooral, de politiezone Ronse, hoe groot is die ?

“De politiezone Ronse is een ‘ééngemeentezone’ en dus enkel verantwoordelijk voor het grondgebied van de stad Ronse. Ze telt 58 politiemensen, verdeeld over de wijkdienst, het onthaal, de interventiedienst (twee ploegen de klok rond) en de lokale recherche.”

Wat omvat een veiligheidsplan ?

“Een veiligheidsplan geeft een overzicht van de belangrijkste objectieve gegevens zoals criminaliteitscijfers en gegevens over verkeersongevallen en overlastproblemen, alsook subjectieve gegevens zoals bevragingen. Het herneemt de opdrachten van de lokale politie (onthaal, interventie, wijk, recherche, verkeerstoezicht, slachtofferbejegening en lokale evenementen) en hoe onze politiemensen verdeeld worden over deze taken. Tot slot worden de prioriteiten omschreven en strategische doelstellingen geformuleerd waaraan de politiezone gedurende de looptijd van het ZVP, naast haar reguliere werking, extra aandacht aan zal besteden. De belangrijkste criminaliteitscijfers, het aantal verkeersongevallen en de problemen van overlast zijn trouwens de voorbije jaren sterk gedaald.”

Jullie organiseren infosessies/overlegmomenten voor de bevolking ?

“In de loop van de maand april 2018 vond een nationale bevolkingsbevraging plaats waarbij ook 1.400 gezinnen uit Ronse werden aangeschreven. Ongeveer een derde heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. De politiezone zal begin volgend jaar de resultaten ontvangen. Wij willen nu álle inwoners de gelegenheid geven om hen eerst een beeld te schetsen van onze werking en de evolutie van de (belangrijkste) problemen inzake criminaliteit, verkeersveiligheid en overlast. Nadien worden de aanwezigen in drie groepen verdeeld en wordt onder begeleiding afwisselend elk thema besproken en kunnen zij hun prioriteiten aanduiden.”

De inwoners mogen ook vragen stellen ?

“Er kunnen daarbij vanzelfsprekend vragen gesteld worden. Het is niet de bedoeling dat individuele dossiers of problemen worden besproken maar we zullen wel bijkomende uitleg geven over onze aanpak als dit gevraagd wordt. Mochten bepaalde vragen niet onmiddellijk beantwoord kunnen worden, zullen wij naderhand feedback geven, individueel of via onze facebookpagina of website.”

Wat zijn de locaties en data van de infosessies ?

“Voor de overlegmomenten werden verschillende locaties gekozen, verspreid over de stad. Elk overlegmoment start om 19u en wordt afgerond rond 21u. Er zijn er al twee achter de rug. De volgende twee vinden plaats op donderdag 6 december in de parochiezaal ‘De Klijpe’ en op donderdag 13 december in de Volksbond in de Zonnestraat.”


MEER INFO 

Je kan het Zonaal Veiligheidsplan ‘2014-2019’ op de website vinden via : www.lokalepolitie.be/files/5427/files/downloads/zonaal-veiligheidsplan-2014-2017.pdf

Toegevoegd op 26.11.2018

Categorie: Interview

Auteur: Frederic de Vos

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse