Artikels

10 jaar De Kiem Ronse

10 jaar De Kiem Ronse

Ronse • ‘De Kiem’ is in Vlaanderen een prominente organisatie binnen de drughulpverlening. In oktober 2009 werd een ambulant centrum opgericht te Ronse. Eind vorig jaar vierde het centrum zijn 10-jarig bestaan. Daarnaast heeft de organisatie nog ambulante centra te Gent en Geraardsbergen en gaat er over een 3-tal maanden ook eentje van start te Ninove. Randeevoe sprak met Jo Thienpont, verantwoordelijke voor deze ambulante centra en de drugpunten.

“We merken dat we nog te weinig bekend zijn bij de bevolking. Nochtans willen we zo laagdrempelig mogelijk zijn. Een telefoontje volstaat voor een afspraak of zelfs gewoon binnenstappen kan ook”, aldus Jo.

“De Kiem heeft eveneens een residentieel centrum te Gavere dat zich richt op personen waarvoor een opname vereist is om adequaat met de verslaving aan de slag te gaan. Een ambulant centrum, zoals dit te Ronse, legt eerder de focus op cliënten voor wie dit niet noodzakelijk of gewenst is.”

Een lage drempel en 4 stappen

“Het is in eerste instantie ons doel de levenskwaliteit van de druggebruiker te verbeteren, maar de gebruiker bepaalt zelf wat die kwaliteit precies inhoudt. We gaan voor openheid en transparantie en willen de drempel zo laag mogelijk houden. Onze medewerkers bieden vooral een luisterend oor, zonder te veroordelen. 

De focus ligt op de vier dimensies van herstel. Ten eerste, het medisch herstel natuurlijk, maar daarna ook het functioneel herstel. Dit laatste behelst voornamelijk het opnieuw aanbrengen van structuur in het leven van de cliënt. Dit zijn de belangrijkste twee pijlers. Vervolgens komt het maatschappelijk herstel in de vorm van een opleiding of een job, maar ook werken aan de relatie met een partner of familie krijgt aandacht. 

Tenslotte hebben we ook oog voor het persoonlijk herstel. De zoektocht naar antwoorden op vragen zoals : ‘Wat na de verslaving ? Hoe geef ik mijn leven zin of betekenis ?’”

Onvoorwaardelijke hulpverlening

Een verslavingsproblematiek is natuurlijk een complexe zaak. De gebruiker is immers met iets illegaals bezig en dat maakt de drempel om hulp te zoeken vaak onnodig hoog. 

“De druggebruiker is inderdaad wantrouwig, maar bij De Kiem vinden we dat hulpverlening onvoorwaardelijk zou moeten zijn. Dit betekent niet dat er geen voorwaarden kunnen gesteld worden tijdens het traject, maar dit moet losstaan van juridische consequenties. Hulp is immers nog altijd noodzakelijk. 30 % van onze cliënten te Ronse zijn heroïne-manen, 20% cocaïne- en 20 % cannabisverslaafd, ook amfetaminegebruik is substantieel onder ons publiek en de laatste tijd zien we ook een opmars van nieuwe psychoactieve stoffen zoals mephedrone en ketamine. 

Daarenboven maakt een drugsverslaafde schade op verschillende levensdomeinen. Daarom willen we nauw samenwerken met andere partners in de welzijnssector zoals OCMW, CAW, CGZ, Samenlevingsopbouw, de Sociale Kruidenier, etc. 

We hebben onlangs een voorstellingsronde gedaan bij deze partners en we zitten ook aan tafel op het stedelijke drugoverleg van de stad Ronse. Nu willen we onze werking bekend maken bij het bredere publiek, ook los van doorverwijzers.”


MEER INFO 
www.dekiem.be
Oswald Ponettestraat 31, 9600 Ronse 
055 21 87 00
ambulant.ronse@dekiem.be

Toegevoegd op 03.02.2020

Categorie: Samenleving

Auteur: Maarten D’Hoop

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)491 25 99 62 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe 
Spilthoorestraat 67 - 9770 Kruisem