Artikels

Archeologie in het centrum van Oudenaarde - zitter er schatten onder de markt?

OUDENAARDE • Sinds 4 juli voeren archeologen onderzoeken uit rond de Markt van Oudenaarde. Een gesprek met het team, want de opgravingen in Oudenaarde vinden ze al even interessant als die in Antwerpen of Brussel.

Waarom wordt niet de volledige Markt archeologisch bestudeerd ?

“De ingreep op het marktplein zelf is vrij oppervlakkig, waardoor er geen gevaar is dat het archeologisch patrimonium eronder wordt beschadigd. Bij de aanleg van de nieuwe riolering rond de Markt, wordt er echter vrij diep gegraven om buizen te leggen. Gevolg is dat archeologische resten op die plaatsen zullen verdwijnen en we die zeker willen onderzoeken.” 

Is er al iets gevonden ?

“De oudste opgegraven sporen zijn kuilen gegraven voor het winnen van zand. Die kuilen zijn voorlopig ruim te dateren in de 10de-12de eeuw. In de 12de eeuw werd een deel grond afgegraven en een gekasseide weg aangelegd die vanuit de Meerspoortsteeg richting de Einestraat liep. De weg bleef minstens in gebruik tot in de tweede helft van de 13de eeuw. Tussen het Centrum Ronde van Vlaanderen en de Sint-Walburgakerk stond tot in de jaren ’60 een woonblok dat zijn oorsprong kent in de late middeleeuwen, met verschillende vloerniveaus in baksteen, tegels en aangestampte aarde. De ton die we vonden is een leuke, maar eerder recente vondst (postmiddeleeuws), destijds gebruikt om boter te maken. Ook ontdekten we een Duitse obus uit de Eerste Wereldoorlog.”

Was er vroeger geen kerkhof rond de Sint-Walburgakerk ?

“Absoluut. We hebben verschillende volledig bewaarde skeletten teruggevonden. Hoewel ze redelijk oud zijn (10de- 12de eeuw) zijn ze nog in opvallend goede staat. De skeletten worden gewassen en door een specialist onderzocht. Die bekijkt de botten en bepaalt leeftijd, geslacht en ziektepatronen. Zo kunnen we ons een beeld vormen hoe de mensen toen leefden. Gezien de ouderdom van de menselijke resten is het onmogelijk om te achterhalen van wie ze afkomstig zijn. Bij twee graven is vastgesteld dat de grafkuil een antropomorfe vorm had. Dat betekent dat de uitgraving de vorm van het lichaam volgt, wat duidt op een datering in de volle middeleeuwen.” 

Hoe diep wordt er gegraven ? 

De archeologen onderzoeken de sporen van vroegere menselijke activiteit. Op het moment dat ze de natuurlijke bodem bereiken, stopt hun onderzoek. Op sommige plaatsen is die ondiep, op andere gaan deze sporen wel zeer diep. 

Donderdag 17 november geven de archeologen uitleg op de site. Tussen 9u en 13u zijn er doorlopend rondleidingen, gratis en zonder reservatie. Er wordt op de werf zelf gekeken naar archeologische sporen in de bodem én er is een selectie van de mooiste vondsten die al opgegraven zijn, exclusief de bom. Zo ook op zondag 18 december tussen 10u & 18u als u zin heeft in een leerrijk uitstapje.

Toegevoegd op 24-10-2016

Categorie: Samenleving

Auteur: Frederic De Vos

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 695 000 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse