Artikels

BIN: buurt informatie netwerk

BIN: buurt informatie netwerk in Oudenaarde

Oudenaarde • Veiligheid en zich veilig voelen zijn twee items die we allemaal belangrijk vinden. En daar kan jij ook jouw steentje aan bijdragen door lid te worden van één van de buurtinformatienetwerken (BIN) op het grondgebied van de stad Oudenaarde. Deze zijn reeds actief sedert halfweg de jaren negentig, maar na een aantal ups en downs is het de bedoeling om met het ‘Buurtinformatienetwerk Vlaamse Ardennen 2.0’ een heropstart te maken.

Hoofdcoördinator voor deze BIN’s is Peter Bekaert en dit sinds juni 2018. Beroepsmatig was hij, als voormalig sectorwerker bij de Rijkswacht, betrokken bij de oprichting van bijna alle BIN’s in Oudenaarde. Hij was zelf ook de gemandateerde voor de Buurtinformatienetwerken bij de geïntegreerde politie. 

Momenteel zijn er in Vlaanderen 958 Bins en 149 Bins voor zelfstandigen (BinZ); Wallonië heeft 281 Bins en 15 BinZs. Voor Brussel is dit respectievelijk 8 en 3. Naar ruwe schatting zijn er zo’n 150.000 gezinnen en zelfstandigen lid.

Het doel van een BIN of ‘Buurt Informatie Netwerk’ is het verhogen van het veiligheidsgevoel, het bevorderen van een sociale buurt en het verspreiden van preventie … Dit alles om woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen. 

Een buurtinformatienetwerk is een volledig wettelijk informatienetwerk waarbij er onderling informatie uitgewisseld wordt door de politiediensten en de (wijk-)bewoners. Als burger worden we zo gestimuleerd om onregelmatigheden op een efficiënte manier te melden aan de politie.

Bewoners zijn trouwens het best geplaatst om abnormale bewegingen in hun vertrouwde buurt op te merken.
Zij zijn de ‘extra’ ogen voor de politie.

De werking van een buurtinformatienetwerk in een notedop:

  • U merkt iets abnormaals op of er is iets gebeurd. Bel het noodnummer 101 of 112! Dit nummer mag 24/24 gecontacteerd worden bij verdachte situaties. 
  • De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen.
  • Als er voor de burger nuttige informatie is, wordt het BIN-netwerk opgestart; enkel door de politie.
  • Het bericht wordt telefonisch verspreid aan alle leden via het systeem van Alarm-Tilt.
  • De informatie nodigt uit tot preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid. 

Een BIN is echter géén organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt. 

Het lidmaatschap van het BIN blijft GRATIS dankzij de financiële ondersteuning van de stad. 

Naast de dringende berichten die verspreid worden via Alarm Tilt,  wordt aan de leden op geregelde tijdstippen (het streefdoel is om de 3 maand) een nieuwsbrief bezorgd met daarin vooral aandacht voor preventieve tips. Tips welke je ook kan terugvinden op de facebookgroep ‘Buurtinformatienetwerk Vlaamse Ardennen 2.0’.

De grootste meerwaarde van een Bin is dat deze het “dorpsgevoel” levendig houdt en de sociale controle aanmoedigt. 

Tegenwoordig is het jammer dat de mensen hun buren niet meer kennen. Een BIN kan die drempel verlagen. Als jouw buren bijvoorbeeld met vakantie zijn, kan je hun huis in het oog houden, de brievenbus leegmaken, de gordijnen open en dicht doen. Iedereen kent iedereen;
iedereen helpt iedereen. 

Toegevoegd op 01.03.2021

Categorie: Samenleving

Auteur: Frederic de Vos

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)491 25 99 62 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe 
Spilthoorestraat 67 - 9770 Kruisem