Artikels

Buddi

INWONERS HELPEN NIEUWE INWONERS

Wortegem-Petegem • In Wortegem-Petegem heeft de gemeente in het kader van het project ‘BuurtBouwers’ een budget voorzien om burgers te betrekken bij de werking van de gemeente en het contact tussen burgers van alle deelgemeenten te bevorderen. ‘BUDDi’ sluit naadloos aan bij deze ambitie. Begin mei is onder de noemer BUDDi een netwerk van coaches voor nieuwkomers opgericht. Randeevoe sprak met oprichter Vincent Vandenameele. “Toegegeven, toen ik in Wortegem kwam wonen, vond ik het niet evident om mensen te leren kennen. Met BUDDi willen we de integratie van nieuwkomers vlotter laten verlopen.”

Sinds de infosessie begin mei hebben zich twaalf kandidaat-coaches aangemeld. “Het is een bonte mix geworden van mannen en vrouwen, zowel oud als jong, uit alle deelgemeenten. Tien daarvan gaan op 2 juli de opleiding ‘coachende vaardigheden’ volgen in Domein De Ghellinck. Het wordt een heel interactieve workshop, echt een doe-les, met elementen die ook bruikbaar zijn in het dagelijkse leven, los van BUDDi. Idealiter willen we dit aantal optrekken tot maximum 20 mensen.”

De i in BUDDi behelst drie elementen die het netwerk moeten schragen : integratie, innovatie en interactief.
“Het integratie-aspect ligt voor de hand. Het is de bedoeling dat de nieuwkomer die zich aanmeldt bij de gemeente door de medewerkers op de hoogte gebracht wordt van het project. Daarnaast zal er ook een sociale mediacampagne worden opgestart en willen we een filmpje maken dat alles verduidelijkt en natuurlijk ook enthousiasmeert. De nieuwkomer die wenst in te gaan op dit aanbod, krijgt vervolgens een 6 maanden durende één op één relatie met de meest geschikte BUDDi die op zijn beurt zorgt voor het wegwijs maken in allerhande aspecten van het dorpsleven. Volgens mij is er vraag naar een dergelijke begeleiding, want met de bouw van nieuwe wijken is de instroom van nieuwe bewoners aanzienlijk toegenomen.”

“Een dergelijk project is bij mijn weten nog nooit eerder opgestart in een landelijke gemeente. Daarin ligt het innoverende element. Verder willen we niet enkel BUDDi’s inzetten, maar ook vorming aanbieden om hun taak zo optimaal mogelijk te vervullen. Tenslotte, het interactieve van BUDDi : we gaan verschillende initiatieven ondernemen om het netwerk van BUDDi’s en coaches zowel fysiek als online te onderhouden. Naast de reeds vermelde vorming, de sociale mediacampagne en het filmpje willen we graag na 6 maanden iedereen samenbrengen voor een kookworkshop in het voormalige schooltje van Moregem. Een aangename manier ook om tussentijds te evalueren en bij te sturen waar nodig.” 

“Na één jaar komt dan een online evaluatie om te bepalen of de gemeente en alle betrokkenen, zowel BUDDi’s als coaches, willen verdergaan met dit project. Indien BUDDi positief geëvalueerd wordt, zal dit hopelijk een vast initiatief worden. Als afsluiter zou er een fiets- of wandeltocht in Domein De Ghellinck worden georganiseerd met foodtrucks. Met dit evenement willen we enerzijds iedereen bedanken die heeft deelgenomen en meegewerkt, maar anderzijds ook BUDDi’s laten getuigen over hun ervaringen. Het kan anderen inspireren, want we zoeken nog altijd mensen.”


MEER INFO
Facebook: BUDDiforwortegempetegem

Toegevoegd op 02.07.2019

Categorie: Samenleving

Auteur: Maarten D'Hoop

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse