Artikels

Burgerinitiatieven - in ronse

RONSE • In zijn boek ‘Kan de stad de wereld redden ?’ stelt professor emeritus sociale geografie Eric Corijn het duidelijk : burgerparticipatie is essentieel voor het versterken van het stedelijk weefsel. De laatste jaren zijn er in Ronse meerdere burgerinitiatieven ontstaan die vanuit verschillende invalshoeken willen bijdragen om van de parel van de Vlaamse Ardennen een aangename plek te maken. Randeevoe ging langs bij TRAP Ronse, SOS Passerelle en Ronse*Tank om te peilen naar beweegredenen, realisaties en toekomstplannen.

We beginnen bij René Plaetevoet die de honneurs waarneemt voor TRAP Ronse. “De afkorting komt van TRAnsitiePlatform. We maken deel uit van de globale transitiebeweging die streeft naar een alternatief sociaaleconomisch systeem. Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft zijn ecologisch eindpunt bereikt en getuige de daarmee verband houdende klimaatsopwarming worden we genoopt om op een andere manier te gaan samenleven. Duurzaamheid, ecologie, lokale economie en samenleven in diversiteit zijn kernwoorden in dat verhaal.” 

“We zijn in januari 2015 gestart met een groep van een tiental mensen. Ons eerste wapenfeit was een maandelijkse kalender waarop allerhande socioculturele activiteiten in Ronse (die een link hebben met transitie) werden vermeld. Ondertussen bereiken we met de kalender en onze Facebookgroep al een duizendtal mensen, maar de kerngroep bleef min of meer constant. Vervolgens hebben we de afgelopen twee jaar ingezet op informeren en aftasten van het terrein. We hebben verschillende sprekers naar Ronse gehaald rond thema’s zoals basisinkomen, urbanisatie, ecologisch bouwen, migratie, lokale munten en coöperatieve bewegingen. Daarnaast vertoonden we ook relevante films en documentaires. Dit alles natuurlijk in samenwerking met andere organisaties . We promoten uiteraard ook al bestaande initiatieven.” 

“Het komende anderhalf jaar willen we meer specifiek rond energie en voeding gaan werken. Zo hebben we op 14 juni John Vandaele uitgenodigd naar CC De Brouwerij te Ronse om te spreken over EnerGent – een coöperatieve vennootschap gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing. TRAP Ronse is samen met de Trappers van Oudenaarde en Geraardsbergen ook aan het onderzoeken of een regionale energiecoöperatie wenselijk en mogelijk is.  Spoedig daarover meer op onze FB-pagina. Tenslotte - een mens mag dromen - hopen we ooit een heus transitiefestival op poten te zetten waar alle aspecten van transitie aan bod komen.”

Veel animo bij de Trappers voor een betere wereld, te beginnen in Ronse ! Bij SOS Passerelle zijn de pijlen op een andere lokale thematiek gericht. Zoals de naam van de organisatie al doet vermoeden, hekelt de actiegroep het aanslepende dossier rond de befaamde voetgangersbrug aan het station. Wim Van Ongeval aan het woord : “In 2014 werd de voetgangersbrug van de ene dag op de andere afgesloten, zonder enige vorm van communicatie vanuit Infrabel. De vlotte verbinding van de wijk achter het station met het stadscentrum werd zonder boe of ba doorgeknipt. Wat meer is, Infrabel beloofde al sinds 2007 om de brug te restaureren. Recent vernamen we dat er, na een decennium van leugens en verrottingsstrategieën, toch geen budget was. Wraakroepend, zeker omdat het een beschermd monument betreft.”

“In 2014 hadden we al een petitie opgestart. Die hebben we gezien de nieuwe situatie hernomen. We hebben al 350 handtekeningen verzameld en we hopen op een prominentere rol van de stad in dit dossier. We hebben drie brieven verstuurd : naar Infrabel om aan te dringen op de beloofde renovatie, maar ook naar Stad Ronse en de Inspectie Onroerend Erfgoed om hen te aan te manen zich actiever te mengen in dit dossier. Op onze symbolische opening van de Passerelle op 13 mei jongstleden waren alvast verschillende leden van het stadsbestuur aanwezig, waaronder ook burgemeester Dupont. Er was sprake van overleg met Infrabel en we hoorden geruchten dat de stad eventueel de brug zou overnemen. Er kon echter nog niets bevestigd worden. Vingers kruisen !”

Burgers waarderen duidelijk het erfgoed en de mooie plekken die de stad te bieden heeft en claimen de openbare ruimte. Zo ook bij Ronse*Tank : daar zijn ze op zondag 4 juni toe aan de derde editie van Ronse*Pelouze, een gratis stadspicknick in de Stadtuin, open voor iedereen, en deze keer met live muziek van Wölvis en The Floaters. “Iedereen is welkom vanaf 12 u,” lacht Elisabeth Leenknegt, een van de medeoprichters van de denktank. “Ronse*TANK is begin 2015 opgericht als een denktank van ondernemende en creatieve Ronsenaars. Uit brainstormsessies in eetcafé De Vrijheid is de eerste editie van Ronse*Pelouze ontstaan. Er gebeurde op dat moment weinig op de schitterende locatie van de Stadstuin en we vonden dat zonde. Een stadspicknick voor en door iedereen leek ons perfect ! Het was onmiddellijk een succes. Ook met Ronse*Bar, Ronse*Bad en Ronse*Cinema hebben we telkens plekken of noden in de stad willen aanstippen, maar altijd op een ludieke en gezellige manier. We mogen altijd rond de 300 deelnemers verwelkomen, wat zeker niet slecht is !”

“Ondertussen is onze groep gegroeid tot 25 leden, met een ondersteunend netwerk van sympathisanten op Facebook. We vertrekken altijd vanuit dezelfde principes : het is gratis en staat open voor iedereen. We bieden een kader aan, maar uiteindelijk maken de deelnemers het evenement. We zijn politiek onafhankelijk, maar het is leuk om te merken dat de stad steeds meer bereid is om in ons verhaal mee te stappen. In de toekomst willen we graag een kleinschalig festivalletje organiseren in de prachtige natuur rond Ronse, maar daarover later meer. Eerst gezellig samen picknicken in de Stadstuin op 4 juni !”

Meer info over TRAP Ronse, SOS Passerelle en Ronse*Tank vind je op Facebook.

Toegevoegd op 06.06.2017

Categorie: Samenleving

Auteur: Maarten D'Hoop

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse