Artikels

CLIC-klas

OUDENAARDE • Op 1 september ging in het KA Oudenaarde een gloednieuw project van start: de CLIC-klas. De afkorting staat voor coöperatief, leren, individueel en creatief. De leerlingen van het eerste en tweede jaar B-stroom van het beroepsonderwijs worden via deze proeftuin een zachte overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs aangeboden. Hierbij ligt het accent op zelf verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen leerproces. Randeevoe ging praten met begeleider Winne De Pourcq en natuurlijk de leerlingen zelf.

De middagpauze zit er net op en de leerlingen zijn in groepjes of individueel aan het werk. Begeleiders Winne en Jilka cirkelen door de ruimte om ondersteuning te bieden en af en toe verdwijnen enkele leerlingen met een begeleider in de instructieruimte. Een heel atypisch verloop voor een klassikale setting. Dat verdient een woordje uitleg. “We werken nu met 18 leerlingen uit de zogenaamde B-stroom die via de CLIC-klas hun getuigschrift basisonderwijs kunnen behalen. Het betreft kinderen die het vaak wat moeilijker hebben. We willen hen een veilig nest bieden en een leerproces op maat.”

“De directie gaf ons vorig jaar in april groen licht en een budget om een klaslokaal uit te werken met instructie- en experimenteerruimte, voldoende pc’s én zetels. Leerlingen krijgen in het begin van de week alle opdrachten, schalen zichzelf vervolgens voor elk vak in en kunnen hulp vragen aan een CLIC-maatje of aan een van de begeleiders via een instructiemoment, maar kunnen ook hulp zoeken via de online tools die ruimschoots voorhanden zijn. Op het einde van de week worden de leerlingen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Het zelf bepalen van de talenten, maar ook van wat moeilijker gaat - kortom het zelfsturend leren - staat centraal. Natuurlijk worden er ook voldoende creatieve doe-momenten voorzien.”

Deze worden enorm gewaardeerd, zo blijkt uit de gesprekken met de leerlingen. Zo hebben ze zelf een kerstkaartje geknutseld uit zelfgemaakt papier en dat wordt systematisch als de leukste activiteit bestempeld. Het kunnen samenwerken met andere leerlingen, elkaar helpen maar ook het zelf kunnen kiezen waar ze vandaag aan zullen werken worden ook vaak aangestipt. Kaan (12 jaar) geeft aan dat hij liever rustig in een hoekje werkt omdat zich concentreren anders moeilijk wordt. Qua zelfinzicht kan dat tellen op die leeftijd. Maar het zouden geen pubers zijn, moesten ze ook niet - met pretlichtjes in de ogen - aangeven dat ze, tussen het noeste werken door, heel graag pauze nemen in de zetels. Het is hen gegund. Het is een leuke bende samen die, met de hulp van het pionierswerk van vier enthousiaste begeleiders, op eigen tempo hun doelen zullen behalen.

Volg de CLIC-klas op Facebook!

Toegevoegd op 01.12.2017

Categorie: Samenleving

Auteur: Maarten D'Hoop

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse