Artikels

Den Botaniek

Den Botaniek : overbodig in de ideale wereld

Ronse • De stad Ronse heeft met de unanieme zegen van de gemeenteraadsleden beslist om een stuk grond aan te kopen in de Spinstersstraat, pal naast ‘Den Botaniek’. Het is de bedoeling om er een speelterrein van te maken om zo de buurt van de Prinskouter meer ruimte, groen en recreatiemogelijkheden te bieden. Maar wat is dat eigenlijk, Den Botaniek ?

Marleen Scheers (Agentschap Integratie en Inburgering), Fabienne Van de Casteele (Sociale Kruidenier Kaboes) en Annelies Backx (Samenlevingsopbouw) vertegenwoordigen de drie groeperingen die van de stad Ronse Den Botaniek als thuisbasis krijgen aangeboden.

Fabienne : “Dat klopt. Héél gebald samengevat zorgen we er met de vzw Grijkoort voor dat zo’n 120 gezinnen, die in armoede leven, voedsel, verzorgingsproducten en kleren kunnen kopen aan zeer lage prijzen. Het verschil wordt voor mensen met een leefloon bijgepast door het OCMW en voor de anderen door lokale serviceclubs. 

De producten worden geleverd door de Europese Unie, de Voedselbank en lokale handelaars. Dat gebeurt allemaal volgens een zeer strikte boekhouding. Soms ontstaat immers de perceptie dat we ‘winkeltje spelen’. Zo eenvoudig is het niet.” 

AGII

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AGII) hangt dan weer af van de Vlaamse overheid.

Marleen : “De dossiers van +18-jarige nieuwkomers worden door een trajectbegeleider en een taalconsulent opgevolgd. Die taalconsulent test ook anderstaligen die Nederlands willen leren. Een inburgeringstraject volgen, berust vandaag op 3 pijlers : een cursus maatschappelijke integratie, een taalcursus Nederlands en een trajectbegeleiding naar werk of opleiding. Sommigen hebben recht op zo’n traject, anderen moeten het verplicht volgen. De maatschappij betaalt voor elk traject. We vragen dus positieve inspanningen van wie zich hier blijvend wil vestigen. Daarnaast ondersteunt het Agii ook organisaties en lokale besturen.”

(Geen) voorwaarden

Bij Samenlevingsopbouw luidt de eerste opdracht : doorverwijzen. Via brugfiguren en allerlei ontmoetingsactiviteiten legt deze vzw contacten met mensen die het moeilijk hebben om zich maatschappelijk staande te houden. Opbouwwerkers leren hen waar ze hulp kunnen krijgen en hoe ze die op een efficiënte manier kunnen aanvragen. 

Annelies : “Het verschil met bijvoorbeeld de diensten van het OCMW of het Sociaal Huis is dat wij geen voorwaarden hoeven te verbinden aan onze hulp. Onze finale doelstelling is om mensenrechten op te bouwen rond arbeid, wonen, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. 

In de ideale wereld maken wij onszelf overbodig… 

Onze werkingsmiddelen komen van de Vlaamse overheid en van de stad Ronse. Vandaag zitten onze diensten gecentraliseerd in Den Botaniek, vroeger hadden we ook ontmoetingscentra in de wijken. We blijven wel aanwezig met projecten in de aandachtswijken omdat velen de weg naar Samenlevingsopbouw niet vanzelf vinden. We zetten ook in op het bereiken van mensen uit verschillende sociale lagen. Sociale cohesie en samenleven staan in onze buurten, onze onderwijsprojecten en de Stek centraal.”

Nood groeit

Onze drie gesprekspartners zijn het na 1 jaar corona roerend eens : de nood groeit. 

Fabienne : “Ik zie daarbij een opmerkelijke groep ontstaan : vrouwen die voorheen meewerkten in de zelfstandige zaak van hun echtgenoot en die na een echtscheiding niets meer hebben… Letterlijk niets. Ronse op zich is ook al een apart geval. Een provinciestad met de problematiek van een grootstad en een taalproblematiek erbovenop ! Wij proberen de mensen uit hun isolement te halen via onze ontmoetingsplaats en hen verder op weg te zetten.”

Toegevoegd op 29.03.2021

Categorie: Samenleving

Auteur: Geert Desmytere

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)491 25 99 62 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe 
Spilthoorestraat 67 - 9770 Kruisem