Artikels

Herman De Croo

BRAKEL • Op 4, 5 en 6 juni organiseert Herman De Croo, samen met zijn zoon Alexander, het jaarlijks volksfestijn in Brakel. Randeevoe trok naar Michelbeke en had het met deze voormalige burgervader ook over de toekomstperspectieven van Brakel als gemeente én de Vlaamse Ardennen als regio.


“De oorsprong van het volksfestijn ligt in de bals die vroeger werden georganiseerd ter ere van de burgemeester. De naam van het bal wijzigde telkens naargelang mijn politieke titels (lacht) en het evenement veranderde met de komst van de sporthal Averbo in het huidige volksfestijn. Het feest begint in zijn huidige vorm op zaterdagavond. Op zondagmiddag kan je er eten. Op beide dagen is iedereen welkom en wordt er een Amerikaanse tombola georganiseerd. Met de inkomsten van deze dagen wordt op maandag het gratis seniorenfeest met een optreden van de Eddy’s gefinancierd. Naast dit feest steunt het Comité Sociale Werken A. en H. De Croo ook verschillende verenigingen en evenementen in het Brakelse.”

De familie De Croo heeft ontegensprekelijk een stempel gedrukt op de politiek in Michelbeke en Brakel, maar natuurlijk ook op de nationale politiek. Hoe ziet de minister van Staat de toekomst van Brakel en bij uitbreiding de Vlaamse Ardennen ? “Het klinkt misschien vreemd, maar er loopt geen snelweg dichtbij Brakel, waarschijnlijk omdat ik dat niet gewild heb. Brakel en bij uitbreiding de Vlaamse Ardennen liggen tussen grote geürbaniseerde assen. Ik heb de streek als een stiltegebied willen behouden. Niettemin is mobiliteit belangrijk en pleit ik voor samenwerking met Wallonië om de verbinding van de N60 en de N42 met de A8 zo snel mogelijk te realiseren. Naast het beperken maar eveneens optimaliseren van de verkeersassen breek ik ook een lans voor het inperken van de bebouwde kernen door inbreiding. Zet in op reconversie van oude gebouwen en denk na over accordeonwoningen die leefbaar blijven van jong gezin tot bejaard koppel.”

“In Brakel gaat het bevolkingsaantal van 13.000 naar 15.000 door enerzijds de rust die hier te vinden is, maar anderzijds zeker ook door de goedkopere gronden en – niet te vergeten – door de aanwezigheid van vier middelbare scholen die jonge ouders overtuigen dat hun kind hier tot 18 jaar school kan lopen. Brakel heeft inbreiding toegepast binnen de verschillende dorpskernen die de gemeente rijk is en speelt in op veilig verkeer door de ringweg die het verkeer uit het centrum houdt. Er zijn daarenboven voldoende sport- en ontspanningsfaciliteiten voor jong en oud. Wandel-, fiets- en overnachtingstoerisme zijn essentieel voor Brakel en de Vlaamse Ardennen, maar niet ten koste van de kwetsbare natuurpracht. Zo moet er ook nagedacht worden over het aantrekken van bedrijven binnen de kenniseconomie, een Silicon Valley als het ware.”

Toegevoegd op 26-5-2016

Categorie: Cultuur

Auteur: Maarten D'hoop

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 695 000 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse