Artikels

Jeugdraad Oudenaarde

ambitieuze jeugd heeft ook een stem

Oudenaarde • De Oudenaardse Jeugdraad kwam de laatste tijd regelmatig in de pers. Maar wat doet die raad eigenlijk en wie zit er achter ? Dat het niet alleen over fuiven gaat, is duidelijk. Een gesprek met voorzitter Arthur Provoost (22).

Arthur, wat is of doet de Oudenaardse Jeugdraad ?

“Als jeugdraad zijn we in de eerste plaats een door de stad erkende adviesraad. Het officiële deel van onze werking bestaat dan ook uit het brengen van adviezen aan het stadsbestuur van Oudenaarde. Dit kan zowel op hun vraag, maar ook spontaan. Het jeugdbeleid beïnvloeden is niet eenvoudig. Vanuit het bestuur wordt de link naar jeugdparticipatie bij beslissingen niet altijd even snel gemaakt.”

Wie maakt deel uit van de jeugdraad en wie is jullie doelgroep ? 

“De advieswerking van de jeugdraad gebeurt via twee organen. Er is de Algemene Vergadering waarbij alle Oudenaardse jeugdverenigingen minstens twee afgevaardigden sturen, aangevuld met jongeren die geen jeugdbeweging vertegenwoordigen. Anderzijds is er het Dagelijks Bestuur dat de vergaderingen van de AV voorbereidt en de input voor de adviezen verwerkt en neerschrijft. Onze doelgroep bestaat uit de volledige jeugd. Wij staan los van de jeugdverenigingen in Oudenaarde, maar we werken wel heel nauw samen.” 

Wat ligt er nu op tafel ?

“Op vrijdag 18 mei organiseren we een spel voor de jeugd, met start- en eindpunt op de Markt, waarbij we de Oudenaardse speelpleinen onder de loep nemen. Niet enkel handig voor jeugdbewegingen, maar voor alle twaalfjarigen. We werken momenteel ook aan een speelkaart. Hierop zullen de speelpleinen, jeugdverenigingen, ontspanningsruimtes en speelbossen te vinden zijn.”

Waar komen jullie samen ? 

“We komen meerdere keren per maand samen in het jeugdcentrum waar we telkens eerst samen koken. Algemene Vergaderingen gaan een beetje overal door, zoals bijvoorbeeld in het Bernardustechnicum, bij Scouts Ename en in het jeugdcentrum. Door de verschillende locaties willen we alle jongeren de kans geven om ons te bereiken.”

Welke problemen willen jullie graag nog aangepakt zien ?

“We hebben een vijftal punten waaraan we de komende jaren graag willen werken. Het eerste is de veiligheid rond de stationsbuurt. Het tweede werkpunt zijn de hangjongeren op openbare plaatsen. Als derde willen we ons focussen op het aanbieden van volwaardige studieruimtes voor de studenten in examenperiodes. Ten vierde willen we dat de OK-pas in Oudenaarde verder geïmplementeerd wordt, ook voor jeugdverenigingen. De drempel en de negatieve connotatie moet weg. Dat zal er ook voor zorgen dat er nog meer jongeren de weg vinden naar het jeugdwerk. Als vijfde en laatste puntje willen we inzetten op een transparant jeugdbeleid in Oudenaarde. We willen dat jongeren actief gehoord worden bij beleidsbeslissingen.”

Een leuke anekdote nog om af te sluiten ?

“Een van de mooiste zaken die we bereikt hebben was de Geocach in thema van de Eerste Wereldoorlog. Het vorige DB werkte dit succesvol uit. En, vorige zomer werden we geselecteerd om een weekje naar Finland te gaan met onze jeugdraad. Niet voor een luilekkervakantie maar voor een uitwisseling met jeugdraden uit Polen, Catalonië en Finland zelf.” 

Toegevoegd op 02.05.2018

Categorie: Samenleving

Auteur: Frederic de Vos

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse