Artikels

Ziek zijn en toch kwaliteitsvol leven

Oma of opa, ma of pa, maar evengoed voor zoon of dochter… ‘Netwerk Levenseinde’ is een vzw die inwoners van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen bijstaat met palliatieve zorg. En… we hebben het ook over euthanasie. Een gesprek met Christine en Ruth.

Dames, wat is palliatieve zorg ?

“Deze zorg bestrijdt pijn en andere ongemakken, zodat de patiënt zo comfortabel mogelijk verder kan leven. Met aandacht ook voor het emotionele, zowel bij de patiënt als de familie. 

Een palliatieve begeleiding staat altijd onder leiding van de behandelende arts.”

Wie en wanneer kan
men bij jullie terecht ? 

“Iedereen die met ongeneeslijk
ziek zijn geconfronteerd wordt.
Vaak is het de patiënt zelf die nood heeft aan ondersteuning, maar soms is het vooral de omgeving die nood heeft aan een luisterend oor.”

“Ik had zo het gevoel van “Wat kan een vreemde mij helpen ?”. Maar jullie gaven mij kracht en levenslust, ik kon weer genieten. Weten dat jullie telkens naar een oplossing zoeken, dat op elke vraag een antwoord komt. Ik wist niet dat ik zo gesteund zou worden. Ik voel me veilig.”

Werken jullie met eigen verpleegkundigen ? Wat
doen deze mensen ?

“Onze zes verpleegkundigen werken in aanvulling op de thuisverpleging die de dagelijkse zorg toedient. De verpleegkundigen zorgen er voor
- samen met de andere zorgverstrekkers - dat de patiënt die dat wenst (zo lang mogelijk) thuis kan blijven, in zijn vertrouwde omgeving.”

Wat kost jullie palliatieve zorg ?

“Dit is gratis. Het Netwerk wordt door
de Vlaamse overheid gesubsidieerd. 

Omdat de subsidiëring ontoereikend is, kan men ons evenwel steunen door een gift op rekeningnummer BE41 3900 7878 8610. Voor elke gift vanaf 40 euro krijgt u
een fiscaal attest.”

Hoe zit het met euthanasie ?

“De wet op de patiëntenrechten en de wet inzake euthanasie geven de patiënt heel wat beslissingsmogelijkheden bij het levenseinde:

  Het stopzetten of niet opstarten van een behandeling.

  Het aanpassen van pijnstilling tijdens de terminale fase, met inbegrip van palliatieve sedatie.

  Levensbeëindiging op verzoek of euthanasie. Dit is wettelijk aanvaard wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Want je moet die vraag wel zélf kunnen stellen, niemand kan dat in jouw plaats doen (kan dus bv. niet wanneer je dement wordt).

Voor de bevolking is er jammer genoeg nog steeds veel onduidelijkheid en zijn er veel misverstanden. Zo kan je nu al jouw wensen vastleggen in een aantal documenten, voor wanneer je wilsonbekwaam bent:

  Je kan bepaalde behandelingen weigeren. (‘Negatieve’ wilsverklaring.)

  Je kan een wilsverklaring inzake euthanasievraag invullen. Maar die is enkel van toepassing bij een onomkeerbare coma. 

• Je kan onder meer keuzes maken in verband met jouw begrafenis, orgaandonatie en de schenking van jouw lichaam aan de wetenschap.

Het kan belangrijk zijn om die keuzes nu al neer te schrijven, zodat jouw naasten jouw wil kunnen verwoorden op het moment dat je dat zelf niet meer kan. Dit is ‘voorafgaande of vroegtijdige zorgplanning’.”

“Ik heb altijd al zelf beslist en dat wil ik ook blijven doen. Zelfs al kan ik het niet meer zeggen (door bv. trombose, coma, …).

De wilsverklaringen zijn te verkrijgen bij de apotheker. Je kan ze ook downloaden op de website van LEIF: www.LEIF.be of op onze website: www.netwerklevenseinde.be.” 

Voor meer informatie of ondersteuning bij het invullen van uw wilsverklaring kan u terecht bij ‘LEIF Vlaamse Ardennen’: 

  Oudenaarde: elke vrijdag van 10u - 12u, bij Netwerk Levenseinde vzw:
Sociaal Huis - Meerspoort 30

  Zottegem en Geraardsbergen: 
op afspraak

Niet op feest- en brugdagen,
in juli en augustus enkel op afspraak.

Toegevoegd op 02.11.2021

Categorie: Samenleving

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse