Artikels

Plannen voor Plaats

Plannen voor plaats

Ronse  •  Op donderdag 21 maart om 19u30 wordt in CC De Ververij de film ‘Plannen voor Plaats’ vertoond. De film werd gemaakt op vraag van Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck en gaat op zoek naar nieuwe ruimtelijke modellen voor wonen, werken en verkeer die tegemoetkomen aan de vraag naar duurzaamheid én – hot topic – de klimaatdoelstellingen. Deze avond is een initiatief van ‘Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender’ met diverse lokale partners. Randeevoe ging praten met Yves Van Reusel, educatief medewerker bij Vormingplus, die deze filmavond gaat begeleiden.

Het is een feit : open ruimte in Vlaanderen is een schaars goed. Verkavelingswoede en lintbebouwing maken die ruimte nog schaarser en zorgen voor problemen met waterhuishouding en mobiliteit. We moeten op zoek naar alternatieven. “Vanuit Vormingplus hebben we samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen beslist om gedurende enkele jaren activiteiten rond dit thema te organiseren onder de noemer 360* open ruimte in de Vlaamse Ardennen. We werken daarbij nauw samen met de provincie Oost-Vlaanderen, alsook met andere lokale partners, in Ronse bijvoorbeeld TRAP Ronse, het Huis van de Mens, Milieufront Omer Wattez, het Vermeylenfonds en natuurlijk ook CC De Ververij. De film ‘Plannen voor Plaats’ was daarom een perfecte manier om het thema aan te kaarten en zowel buurtbewoners als lokaal bestuur uit te dagen om mee te denken en te handelen rond ruimtebeheer.”

“Dit jaar willen we graag de focus leggen op landbouw. We willen de discrepantie tussen natuurbescherming en de agrarische sector overstijgen. Vormingplus neemt hierin een pluralistische houding aan, we kiezen geen kant. We willen enkel de dialoog stimuleren. Hierbij wil ik wel een belangrijk onderscheid tussen dialoog en discussie aanstippen. De term dialoog staat volgens mij voor een open, luisterbereide houding zonder wedijver, terwijl discussie eerder verwijst naar strijd en het grote eigen gelijk. We willen dus door te informeren en mensen samen rond de tafel te krijgen uitzoeken hoe we die discrepantie kunnen overstijgen. Daarom is er na de film ook gelegenheid tot gesprek en uitwisseling over ruimtegebruik in je eigen gemeente.” 

“Deze film is een mooie aanleiding om gesprekken op gang te brengen. Daarom willen we het praatpakket met film uitlenen aan organisaties en besturen die hierover een avond willen inrichten. Vanuit Vormingplus zijn we bereid om enkele trajecten te begeleiden, dat zal afhankelijk zijn van de vragen die we krijgen. Participatie is immers meer dan enkel informeren en inspraak faciliteren. Het moet de verschillende belanghebbenden – landbouw, natuurbescherming, bestuur en bewoners – daadwerkelijk samen rond de tafel krijgen en deel maken van de uitwerking. Het is zelfs een noodzakelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor Europese subsidies in het kader van plattelandsontwikkeling. Het is natuurlijk geen evident verhaal. Lokale besturen hebben wat deze trajecten betreft al zeker stappen in de goede richting gezet, al kan het natuurlijk altijd beter.”

“In het verleden hebben we in Ronse al goed samengewerkt met de lokale partners rond het transitiefestival en ‘De Lochting’. We hopen dan ook met deze gratis filmavond opnieuw een positieve dynamiek op gang te brengen. Het zijn soms kleine, mooie dingen die we samen realiseren, maar daarom niet minder waardevol.“


MEER INFO
www.vormingplus-vlad.be

Toegevoegd op 05.03.2019

Categorie: Samenleving

Auteur: Maarten D’Hoop 

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse