Artikels

Sint-Hermes

E.H T'Joen heeft ambitieuze plannen

Ronse • Op zaterdag 2 februari wordt de collegiale kerk van Sint-Hermes en de crypte ingehuldigd als basiliek. Een historische gebeurtenis en een mijlpaal in de geschiedenis van de stad Ronse en de cultus rond de patroonheilige Sint-Hermes. In de lokale pers werd al uitvoerig geschreven over het gigantische voorbereidende werk dat in deze verheffing kroop. Randeevoe wil een andere kant van de zaak belichten en sprak met E.H. Michel T’joen over de volgende vraag : wat na de erkenning tot basiliek ? Wat zal dit teweeg brengen voor de stad Ronse en zijn kerkgemeenschap ? 

Ik spreek af met de E.H. Michel T’joen na de zaterdagavondmis in de deels gerestaureerde kerk, die dus binnenkort tot ‘basilica minor’ zal verheven worden. “Eerst en vooral zal de Sint-Hermes basiliek Ronse nog sterker op de toeristische kaart zetten. Meer mensen zullen de site willen verkennen. De Vrijheid als stadsdeel was immers altijd klerikaal en de structuur van eeuwen terug is nog steeds zichtbaar of wordt opnieuw zichtbaar gemaakt. Er is de oude Sint-Martinuskerk waar nu De Passage huist, de crypte natuurlijk en de restanten van de Sint-Pieterskerk, maar ook de oude Karolingische kerk die nu opnieuw wordt blootgelegd. De meeste zaken zijn toeristisch al goed uitgebouwd, zeker de crypte. Voor de bovenbasiliek was dat niet het geval. Daarom zijn
we nu ook bezig met een kleine
bezoekersgids hiervoor.”

“Ten tweede vermoed ik dat er een toegenomen interesse zal zijn voor de grote misvieringen, zoals die tijdens het Fiertelweekend. De zaterdagavondviering op de vooravond van de Fiertel is nu al de viering van het jaar. Dan zit de kerk afgeladen vol. Ook de mis op zondagvoormiddag vroeg die de start van de Fiertel inluidt, waarbij het Middeleeuws ritueel van de overdracht van de relieken van Sint-Hermes van de kerkelijke naar de wereldlijke macht wordt uitgevoerd, zal nog belangrijker worden. De Fiertel als gebeuren staat volgens mij voor solidariteit en verbondenheid tussen de Ronsenaars onderling en dat gevoel zal
nog sterker worden.”

“Een derde aspect is verbonden met aloude verering van Sint-Hermes als patroonheilige van de geesteszieken. Van oudsher was Ronse een bedevaartsoord voor deze mensen en bezat de stad een uitgebreide infrastructuur om pelgrims op te vangen. Zonder terug zelf aan geneeskunde te willen doen, wil de kerk opnieuw een spirituele plek worden voor mensen die kampen met psychische problemen. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers aangetoond dat geloof ondersteunend kan werken tijdens een genezingsproces. We zijn hiervoor ook een specifiek gebed aan het ontwikkelen.”

“Tenslotte wil ik ook de hoop uitdrukken dat men eindelijk werk zal maken van de restauratie van het tweede deel van de basiliek. Die laat al meer dan vijftig jaar op zich wachten en moet dringend aangepakt worden. Dit zou een bezoek aan de Karolingische kerk ook aantrekkelijker maken. Daarnaast willen we ook graag werken laten uitvoeren om de toegang naar de crypte vanuit de basiliek mogelijk te maken. Een restauratie zou al deze zaken kunnen verenigen. We hopen dat de politiek luistert.”

Toegevoegd op 28.01.2019

Categorie: Samenleving

Auteur: Maarten D’Hoop 

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse