Artikels

Sociale ondernemers bij vzw De Bolster

SOCIALE ONDERNEMERS BIJ VZW DE BOLSTER


Vlaamse Ardennen • Vzw De Bolster breidt verder uit in de regio: “We zijn sociale ondernemers geworden die het verschil willen maken. ”Vakantiecentrum De Kleppe in Everbeek maakt vanaf 2023 deel uit van zorgaanbieder vzw De Bolster. Hiermee breidt De Bolster zijn dienstverlening, voor personen met een beperking in Zuid-Oost-Vlaanderen, verder uit.
Maar wat doet De Bolster precies en waar zijn de diensten van deze vzw overal actief? Een babbel met directeur Zorg Patrick Dewaele.

Op de kast in zijn kantoor in de Kasteeldreef in Zwalm-Beerlegem staat het citaat “Een leider is een handelaar in hoop” ingekaderd. Geen toeval, zo blijkt. Patrick Dewaele (61) werkt al 14 jaar bij De Bolster, daarvoor was hij actief in De Kruiskouter in Kruishoutem, een tehuis van  het Gentse Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain.

Patrick: “De sector is de jongste jaren drastisch veranderd door de invoering van wat men de Persoonsvolgende Financiering en het Persoonsvolgend Budget noemt. Kort samengevat komt het hierop neer dat mensen met een erkende mentale of motorische beperking een budget krijgen van de Vlaamse overheid. Daarmee kunnen ze hulp gaan zoeken bij dienstverleners. De Bolster is er daar één van. In 2007 is de vzw ontstaan uit de fusie tussen Mariaheem in Zwalm en Ter Wilgen in Kluisbergen.
In 2012 heeft men voor een nieuwe, gemeenschappelijke naam gekozen. Dat is, na een bevraging aan het personeel via een wedstrijd, ‘De Bolster’ geworden. Het is een naam die onze werking typeert: een bolster beschermt wat en wie er aan de binnenkant zit en gaat open als de tijd rijp is om verder te groeien. Dat zie je ook in het logo, eveneens het resultaat van een interne wedstrijd. Binnen de bolster vinden mensen een veilige omgeving van waaruit ze worden geholpen om ook daarbuiten te functioneren.”

Intussen ondersteunt vzw De Bolster in Zuid-Oost-Vlaanderen zo’n 370 personen met een verstandelijke beperking en telt het +/- 350 personeelsleden.

Patrick: “Voor de invoering in 2017 van het Persoonsvolgend Budget, moesten mensen met een beperking voor ondersteuning gaan aankloppen bij een dienstverlener zoals wij. Die besliste dan of de aanvraag positief beantwoord werd. Indien ja, kreeg die dienstverlener een budget.
Nu zijn de rollen omgekeerd. De aanvrager heeft het budget en bepaalt waar hij gaat om geholpen te worden. We zijn dus sociale ondernemers geworden die, om het heel cru te stellen, zichzelf moeten verkopen aan de cliënt… Communicatie wordt dan zeer belangrijk. Je kunt immers wel op een prachtige locatie middenin het groen zitten, zoals dat het geval is in onze vestiging in Zwalm, daarom weten de mensen dat nog niet. Net zo belangrijk is het om datgene wat je belooft ook effectief waar te maken. We zijn meer dan een logo, we maken ons logo ook waar. En dat geeft toch een stimulans om verder te doen.”

Dat verder doen, is ook merkbaar aan het aantal plaatsen waar de vzw actief is: Zwalm en Kluisbergen, maar intussen ook Ronse, Gavere, Herzele, Zingem en straks dus Brakel-Everbeek met De Kleppe.

Patrick: “We hebben in de sector een grote evolutie meegemaakt. Vroeger kwam je naar een instelling en dat was dat. Het merendeel van onze cliënten is nog steeds residentieel en verblijft permanent bij ons. Maar er zijn intussen ook veel tussenvormen die uiteindelijk kunnen leiden naar zelfstandig wonen. We geven de cliënten met onze coaches woonondersteuning en dat kan op velerlei manieren: met dagelijkse of wekelijkse bezoeken, met een permanente begeleider, in woningen binnen onze domeinen of in rijhuizen ergens in de regio. Dat vraagt veel overleg, veel evalueren, veel praten met mensen. Het is een intensieve job, maar fijne job.”

www.vzwdebolster.be

Toegevoegd op 30.08.2022

Categorie: Samenleving

Auteur: Geert Desmytere

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)491 25 99 62 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe 
Spilthoorestraat 67 - 9770 Kruisem