Artikels

Tragen wegen op de kaart

Trage wegen op de kaart

Brakel • Op 12 december organiseert Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) een infomoment rond trage wegen in Brakel. RVLA werkt met de gemeente Brakel en de Provincie Oost-Vlaanderen aan de uitbouw van onze streek wat betreft natuur, landschap en natuurgerichte recreatie. De inventarisatie, het behoud en de eventuele verdere uitbreiding van het netwerk van trage wegen zijn hierbij cruciaal. Maar wat zijn trage wegen precies ? Wat is hun functie en maatschappelijk belang ? Randeevoe sprak met Andy Vandevyvere, algemeen coördinator van vzw Trage Wegen, en Jonathan Clerckx, medewerker van RLVA.

Samen met Andy Vandevyvere beginnen we bij het begin : een definitie en wat historiek. “Trage wegen zijn publiek toegankelijke wegen en paden die bedoeld en geschikt zijn voor zachte weggebruikers zoals voetgangers, fietsers of ruiters. Ze liggen los van autowegen, dus fiets- en voetpaden langs straten worden niet als trage wegen beschouwd. Hun verschijningsvorm kan sterk variëren : van bospaden en veldwegels, over jaag-, dijk- en trekpaden tot omgevormde tram- en treinbeddingen, alsook steegjes, doorsteekjes en olifantenpaadjes.” 

Dergelijke wegen zijn van oudsher aanwezig in het landschap, maar kenden eind vorige eeuw een sluipende teloorgang door overbouwing, inploeging en verharding tot autoweg. “Eind jaren ‘90 bundelden gevestigde middenveldorganisaties en lokale werkgroepen en actiecomités de krachten om te ijveren voor meer kwaliteitsvolle fiets- en wandelwegen in de buurt. Meer aandacht voor levenskwaliteit en veranderende vrijetijdsbesteding brachten het thema op de politieke en maatschappelijke agenda. Toerismejournalist Paul Maes verdient hierbij zeker vermelding. Zijn wandelgids ‘Langs Trage Wegen’ (2000) beschreef niet alleen dergelijke wandelroutes, maar wees ook op het langzame verdwijnen ervan.”

Trage Wegen vzw werd vervolgens opgericht in 2002 en zet zich sindsdien in voor openbare wegen, paden en doorsteekjes bedoeld voor zachte weggebruikers. “We verweven ze tot levende netwerken. We doen dit op beleidsniveau, op kaart, op het terrein én in de hoofden van mensen. Telkens in samenspraak en samenwerking met diverse overheden, organisaties, gebruikers en burgers. Laagdrempelige participatie zorgt voor draagvlak en impact.”

Daar gaat het precies om op 12 december in Brakel. Jonathan Clerckx (RLVA) aan het woord : “Er is deze zomer met een aantal vrijwilligers een inventarisatie gebeurd van alle trage wegen in Michelbeke, Sint-Maria-Oudenhove en een deel van Nederbrakel (ten noorden van de N8 en de Driehoekstraat). Op de infoavond wordt deze inventarisatie toegelicht en wordt er uitgelegd hoe je opmerkingen en suggesties rond de trage wegen van het projectgebied kunt doorgeven. Het gaat dus onder andere over de omgeving van de Berendries, de Valkenberg, de Boembeek en de Zwalmbeek. Ook een groot deel van het Mijnwerkerspad zit hierin. Iedereen is welkom maar er wordt wel gevraagd om zich vooraf in te schrijven.”


Praktisch
woensdag 12 december om 19u30
De Vierklaver, Groenstraat 1, Brakel

Inschrijven 
milieu@brakel.be
055 43 17 60 

Toegevoegd op 26.11.2018

Categorie: Samenleving

Auteur: Maarten D’Hoop

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse