Artikels

Wegwijzers

WEGWIJZERS

Ronse • De hedendaagse samenleving is complex en voor sommige kwetsbare groepen is het niet evident om de weg te vinden naar de juiste instanties om te krijgen waar ze recht op hebben. Samenlevingsopbouw (SLO), De Vrolijke Kring (DVK) en Sociaal Huis/OCMW Ronse hebben daarom begin 2016 een zorgnetwerk van vrijwilligers opgestart om deze mensen beter te ondersteunen en drempels te verlagen. Momenteel werken ze met acht actieve vrijwilligers, maar dat mogen er gerust meer zijn ! De nood is immers groot. Randeevoe sprak met Barbara Verhaeghe (SLO), Birthe Dekempe (DVK) en Vera Haegeman (OCMW) over het project ‘Wegwijzers’ : een verhaal over het belang van de hand reiken over drempels heen én een oproep om daarbij een handje te helpen. 

“Het zorgnetwerk ‘Wegwijzers’ is ontstaan in de schoot van het project ‘Lokaal Proactief Kader’ dat in 2012 van start ging in Ronse. Na een bevragingsronde werd een dialoog opgestart tussen maatschappelijk kwetsbare mensen en het OCMW/Sociaal Huis. Uit deze gesprekken kwam naar voor dat deze mensen vaak grote drempels ervaren om naar de dienstverlening toe te stappen. Er was dus enerzijds duidelijk nood aan een meer toegankelijke dienstverlening, meer op maat van deze mensen. Anderzijds was het evenzeer noodzakelijk om deze kwetsbare groep beter te omringen opdat de stap nog kleiner zou worden. Daarom werd begin 2016 een groep van vrijwilligers verzameld die ervaring heeft met deze drempels en die zelf een boekje ‘Wijs op weg’ heeft samengesteld. Deze aanpak van mens tot mens werkt ! De vrijwilligers kunnen mensen binnen hun eigen kringen de weg wijzen naar de dienstverlening, hen ondersteunen in het administratieve en ook signalen doorgeven naar de verschillende partners.”

“Een project als ‘Wegwijzers’ is nodig want deze kwetsbare groep krijgt door deze drempels vaak niet waar ze recht op heeft. Dat heeft aanzienlijke gevolgen. Ze kennen hun rechten als huurder niet wat zorgt voor een gebrekkige huisvesting met hoge energiekost. Ze weten niet voor welke uitkeringen en hulp ze terecht kunnen bij het OCMW, vakbond of CAW en mislopen daardoor broodnodige financiële steun. Een doktersbezoek is daarom vaak een extra kost en wordt uitgesteld met alle gevolgen van dien. Ook mobiliteit is niet evident. Geen wagen hebben, slecht te been zijn en moeilijk met de bus bereikbare diensten vergroten de obstakels. Daarnaast is er natuurlijk ook de administratieve papierberg waar deze mensen in verdwalen met sancties tot gevolg. Kortom : een vicieuze cirkel,
maar een die kán doorbroken worden !

“Daarom deze oproep : we zijn op zoek naar nieuwe mensen om ons zorgnetwerk te versterken. Onze huidige vrijwilligers hebben vaak ervaring in de armoede en dat is zeker een sterkte van het project, maar nu willen we ook graag mensen met andere ervaringen en competenties aantrekken. Iedereen met een hart voor een warme samenleving is welkom !”


INTERESSE?

Neem contact op met een van de partnerorganisaties!

Toegevoegd op 27.12.2017

Categorie: Samenleving

Auteur: Maarten D’hoop

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse