Artikels

WIllemsfonds

Nieuwe Elan voor Willemsfonds Oudenaarde

Oudenaarde • In cultuurstad Oudenaarde werd het Willemsfonds nieuw leven ingeblazen. Een nieuw bestuur met een charmante nieuwe voorzitter moet ervoor zorgen dat het Willemsfonds in Oudenaarde opnieuw voet aan wal krijgt. Wie zijn de mensen hierachter en wat is de bedoeling ? 

Eerst en vooral, wat is het Willemsfonds ? 

“We zijn een sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie, genoemd naar Jan Frans Willems, met als missie het ondersteunen en bevorderen van de Nederlandse taal. Onze bedoeling is het Willemsfonds verder uit te bouwen tot een ontmoetingsplaats waar je kan genieten van cultuur in de ruimste zin van het woord.”

Wat is het verschil met het Davidsfonds ? 

“Waar het Davidsfonds vertrekt vanuit de christelijke waarden, doen wij dit vanuit een brede liberale en vrijzinnige invalshoek. Jan Frans Willems, geboren op 11 maart 1793 in Boechout, publiceerde als jonge schrijver vaak polemische stukken waarin hij het opneemt voor het behoud en de ontwikkeling van het Nederlandse taal- en volksbewustzijn. In die tijd was Vlaanderen nog ingelijfd bij Frankrijk. Het Nederlands kon dus wel een extra duwtje gebruiken. De Belgische staat werd vanaf de onafhankelijkheid (1830) ééntalig Frans, aangezien de heersende klasse zowel in Vlaanderen als in Wallonië deze taal sprak. Zo kwam er een trage maar gestage verfransing van het openbare leven in Vlaanderen op gang. 

Jan Frans Willems trekt zich terug op zijn studeerkamer en ontwikkelt initiatieven die de heropbloei van de Nederlandse taal en cultuur bevorderen. Hij bouwde een aanzienlijke bibliotheek uit, verzamelde oude liederen en werkte aan een eenvormige spelling. 

Samen met Jan Baptist David, naar wie later het Davidsfonds genoemd werd, richtte hij ook het tijdschrift ‘Belgisch Museum’ op. Daardoor oogst Jan Frans Willems ook erkenning in het buitenland. In België wordt hij intussen door velen beschouwd als de vader van de Vlaamse Beweging. Hij sterft op 24 juni 1846 in Gent. Zijn werk wordt vanaf 1851 voortgezet door het Willemsfonds, hierdoor het oudste cultuurfonds van Vlaanderen.” 

Vanwaar de bestuurswissel in Oudenaarde ? 

“We hebben met veel respect voor het werk van het vorig bestuur de fakkel overgenomen. Deze mensen hebben jarenlang vrijwillig gewerkt voor deze vereniging, maar als men de werking wil behouden moet je ze durven overdragen aan de jongere generatie. ‘Wij’, dat zijn Hilde De Smet (voorzitter), Nancy De Meulemeester (ondervoorzitter), Dean Verschaeve (penningmeester), Emmily De Bock (secretaris) , Filip Schamp (organisatieverantwoordelijke) en Erwin Vanden Driessche (bestuurslid).Lokaal willen wij vooral mensen samenbrengen rond wat er zoal leeft op vlak van taal en cultuur in de Vlaamse Ardennen. Ook mensen van buiten onze stadsgrenzen zijn evenwel welkom.” 

Jullie willen graag een oproep doen ? 

“We zijn momenteel al bezig met het organiseren van verschillende kleine evenementen en beseffen maar al te goed dat we beter ons oor te luister leggen bij de mensen, zoals uw lezers, zodat we weten wat zij graag willen. Daarom, een warme oproep  : heb je weet van iets of iemand die in de ruime context bezig is met cultuur en taal, durf ons te contacteren met een suggestie.” 


MEER INFO 
www.willemsfonds.be/oudenaarde
willemsfondsoudenaarde@gmail.com 

Toegevoegd op 05.03.2019

Categorie: Samenleving

Auteur: Frederic de Vos

contacteer ons

telefoonicoon.png+32 (0)55 600 630 mailicoon.pnginfo@randeevoe.be facebookicoon.pngRandeevoe
Sint-Martensstraat 10 - 9600 Ronse